579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1932 - 2016


1.2.1.16 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


Bestanddelen
Topografische kaart (schaal 1:50000) van de regio Arnhem-Nijmegen uit 1940 met Duits opschrift, digitale kopie, 1940, 1 stuk
Stukken betreffende de inkwartiering en ingebruikneming van onroerende goederen door Duitse militairen, de vordering van woningen, de specifieke gevallen van inkwartiering en vordering en de verhuizing in 1946 van bewoners van Pensionaat Jonkerbosch te Grave naar Nijmegen, 1940 - 1946, 1 omslag