2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.12.1 Algemeen


Bestanddelen
Correspondentie met de gouverneur over armenzorg, 1815 - 1845, 2 omslag
Correspondentie met gedeputeerde staten over armenzorg, 1815 - 1946, 5 omslag
Correspondentie met overige personen en instellingen over armenzorg, 1815 - 1945, 3 omslag
Stukken betreffende het houden van concerten voor de armen, 1816, 1848, 1897, 2 stuk
Stukken betreffende een voorstel tot wijziging van de Wet van 28 nov 1818, regelende het domicilie van onderstand, 1825, 1 omslag
Stukken betreffende het vaststellen van een reglement op het beheer en bestuur der armenfondsen binnen de stad en het schependom van Nijmegen, 1826, 1828, 1 omslag
Afschriften van verslagen van het armwezen, opgemaakt ten behoeve van de provincie, 1860 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende statistische opgaven over het armwezen, 1865 - 1899, 1 omslag
Stukken betreffende het aanpassen van de bepalingen in de Armenwet van 1854 op het terrein van de domicilie van onderstand, 1869 - 1870, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan diverse instellingen over personen in verband met ondersteuning, 1882 - 1934, 1 omslag
Verslagen en andere stukken over de werking van de Armenwet van 1870, 1884 - 1912, 1 omslag
Brieven van of namens de Staatscommissie, ingesteld bij de wet van 19 januari 1890, betreffende de toezending en het aanplakken van oproepen over 'sociale maatregelen' met het oog op artikel 7 van genoemde wet, 1890 - 1892, 1 omslag
Stukken betreffende de inventarisatie van de organisatie, inrichtingen en regels op het terrein van het reddingswezen en de eerste hulp bij ongelukken binnen de gemeente, 1911 - 1912, 1 omslag
Stukken betreffende het opvragen van gegevens bij andere gemeenten in verband met de reorganisatie van de openbare armenzorg, 1926, 1 omslag
Stukken betreffende de wijziging van de crisissteunregeling , 1928, 1 omslag
Stukken betreffende de ten laste van de gemeente komende extra subsidiebedragen van het Rijk in verband met de crisisregeling , 1931 - 1935, 1 omslag
Stukken betreffende steunregelingen, 1933 - 1941, 1 omslag