2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.12.4 Beheer van particuliere fondsen


Bestanddelen
Stukken betreffende de goedkeuring van de jaarrekening van het Eversfonds over 1915, 1916, 1 omslag
Stukken betreffende het voor de helft in mindering brengen van uitkeringen uit het Evers- of Van Schaeck Mathonfonds op uitkeringen van het Burgerlijk Armbestuur, 1933 - 1934,
Stukken betreffende de inzameling van gelden voor het Van Schaeck Mathon Fonds ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van F.M.A. van Schaeck Mathon als burgemeester, 1923, 1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van diverse verzoeken om uitkeringen uit het Van Schaeck Mathon Fonds, 1923 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de zittingname van het college van burgemeester en wethouders als beheerders van het Eversfonds en het Van Schaeck Mathonfonds in de Armenraad, 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de controle van de jaarrekening van het Eversfonds over 1928, 1929, 1 omslag
Stukken betreffende het voornemen van een cliënt van notaris H.J.C. van Bergen te Nijmegen om na zijn overlijden geld te schenken aan de gemeente om een fonds in de geest van het Eversfonds op te richten, 1932, 2 stuk
Stukken betreffende de overdracht van effecten uit de nalatenschap van A.B.A. Quack te Nijmegen aan het Van Schaeck Mathon Fonds, 1941, 1 omslag