1491 Gemeente Heumen (1964) 1980 - 1999 (2013)


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Heumen (1980-) (1980)
Periode (1964) 1980 - 1999 (2013)
Bereik en inhoud Het archief bevat onder andere de series vergaderstukken van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en stukken betreffende de gemeentelijke organisatie en haar taken.
De bouwvergunningen vormen een apart archiefbestand met een eigen toegang (archief 1339 en 1729). De niet-openbare registers van de burgerlijke stand bevinden zich in het gemeentehuis te Malden. De ‘geboorteregisters’, akten van geboorteaangiften, worden 100 jaar na het opmaken openbaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de ‘overlijdensregisters’, akten van overlijdensaangiften, na 50 jaar. Een groot aantal archiefstukken in dit blok heeft een looptijd buiten dit blok. Het oudste stuk dateert uit 1964 (invnr. 578) en het jongste stuk uit 2013 (invnr.761)
Omvang 57,75 m.
Medium papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording René Jegen (DIV Heumen) (2014) te Malden
Gerjan Hulsegge (Hulsegge Archieven) 2022-2023
Geschiedenis van het archief Het archief begint bij de instelling van de nieuwe gemeente Heumen op 1 juli 1980. Het archief was centraal gehuisvest in het gemeentehuis, eerst aan de Rijksweg 112 te Malden, vanaf juni 1999 op het Kerkplein 6 te Malden. In 2014 is het archief over de periode 1980 - 1989 formeel overgebracht naar het Regionaal Archief Nijmegen, het gedeelte over de periode 1990 -1999 volgde in 2024. De vorming en ordening geschiedde door de medewerkers Documentaire Informatievoorziening.
Verwerving Overbrenging in 2014 (blok 1980 - 1989) en 2024 (blok 1990 - 1999)
Selectie De gemeente Heumen heeft jaarlijks de vernietiging van archiefbescheiden uitgevoerd op basis van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden en de daarvoor vastgestelde procedure. Uit deze periode is ongeveer 55 strekkende meter archief vernietigd. Van de vernietiging zijn verklaringen opgemaakt.
Bij de bewerking van het archief over de periode 1990-1999 in 2023 is in totaal 36 strekkende meter archief vernietigd op grond van de selectielijsten 1983 en 1996 (geactualiseerd in 2012). Van deze vernietiging is eveneens een verklaring opgemaakt.
Ordening Het archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. Alhoewel de bouwvergunningen deel uit maken van het archief is uit praktische overwegingen besloten deze in een apart archief onder te brengen (zie de archieven 1339, 1728 en 1729).
Het archief over de periode 1990-1999 is een zaaksgewijs geordend code-archief volgens de basisarchiefcode van de VNG versie 1992.
Voorwaarden voor raadpleging Deels openbaar
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1491 Gemeente Heumen (1964) 1980 - 1999 (2013), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".