1491 Gemeente Heumen (1964) 1980 - 1989 (2013)


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud Het archief bevat onder andere de series vergaderstukken van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en stukken betreffende de gemeentelijke organisatie en haar taken.
De bouwvergunningen vormen een apart archiefbestand met een eigen toegang (archief 1339). De niet-openbare registers van de burgerlijke stand bevinden zich in het gemeentehuis te Malden. De ‘geboorteregisters’, akten van geboorteaangiften, worden 100 jaar na het opmaken openbaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de ‘overlijdensregisters’, akten van overlijdensaangiften, na 50 jaar. Een groot aantal archiefstukken in dit blok heeft een looptijd buiten dit blok. Het oudste stuk dateert uit 1964 (invnr. 578) en het jongste stuk uit 2013 (invnr.761)
Archiefvormer Gemeente Heumen (1980-) (1980)
Plaats Malden, Kerkplein 6 (1999)
Malden, Rijksweg 112 (1980-1999)
Periode (1964) 1980 - 1989 (2013)
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 28,875 m.
Verantwoording Ren� Jegen (DIV Heumen) (2014) te Malden
Toegang Inventaris van het archief van de gemeente Heumen, 1980 - 1989