1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000


1.2.9.1.2 Aanleg, instandhouding en verbetering van wegen


Bestanddelen
Stukken betreffende het herstel van de Baileybrug in de Karstraat, 1946 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van een landbouwweg tussen de Veilingweg en De Geer; met tekening, 1974 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de aansluiting van Huissen op agglomeratiewegen, 1960 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van diverse straten en infrastructurele werken ter uitvoering van het wederopbouwplan Huissen; met tekeningen, 1946 - 1959, 1 omslag
Stukken betreffende de ontwikkeling van een fietspadenplan, 1990 - 1993, 1 omslag
Stukken betreffende het verrichten van onderhoud aan de fietsbrug aan de Looveerweg, 1994 - 1995, 1 omslag
Plannen voor een rondweg om Huissen vanaf de Karstraat naar de Ir. Molsweg ter ontlasting van de verkeersdruk, niet doorgegaan, 1990, 1 omslag
Stukken betreffende de instandhouding van de veerverbinding naar Duiven; het Looveer, 1948 - 2000, 8 omslag
Stukken betreffende de aanleg van wegen en infrastructurele werken; met tekeningen. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1948 - 2001, 73 omslag
Stukken betreffende verbeteringen, reconstructies en het onderhoud van de wegen; met tekeningen. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1948 - 2001, 136 omslag; 6 blad
Stukken betreffende de verharding van landbouwwegen; met tekeningen, 1960 - 1984, 4 omslag
Stukken betreffende de aanleg en herinrichting van wegen en rioleringen; met tekeningen. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1963 - 2000, 14 omslag
Stukken betreffende de aanleg van wegen in bestemmingsplan Zilverkamp; met tekeningen, 1966 - 1977, 3 omslag
Stukken betreffende verzoeken tot en het aanleggen en verbeteren van voetpaden; met tekeningen, 1966 - 1998, 8 omslag
Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van bruggen en palissaden, 1972 - 1995, 2 omslag
Stukken betreffende de inrichting en herinrichting van woonerven in de Zilverkamp, 1977 - 1998, 3 omslag
Stukken betreffende de aanleg en verbetering van fietspaden en fietsstroken; met tekeningen, 1977 - 2001, 12 omslag
Stukken betreffende de aanleg van voet- en fietspaden, 1990 - 2000, 2 omslag