504 Stichting Open Jongerencentrum Doornroosje Nijmegen 1968 - 1999 (2014)


1.2.1.1 Oprichting, structuur, ontwikkeling en beleid


Bestanddelen
Stukken betreffende het landelijke project 'Provadya?', bedoeld om de relatie tussen jongeren en cultuur te stimuleren via onder andere jongerencentra, 1968 - 1970, 1 omslag
Stukken betreffende de statuten, het huishoudelijk reglement en de organisatiestructuur, 1968 - 1985, 1 omslag
Rapport 'Internationale jeugdkultuur en agogische instellingen' van de Projectgroep Agogische Instellingen, [ca. 1975], 1 omslag
Stukken betreffende het beleid, waaronder beleidsplannen en verslagen van beleidsvergaderingen, 1970 - 1998, 5 omslag
Werkplannen, waarin de staf de voornemens voor komende seizoenen aan de orde stelt, 1971 - 1986; met hiaten, 1 omslag
Stukken betreffende de betrokkenheid bij de totstandkoming van de gemeentelijke verordening op het welzijnsplan, 1978 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende het jongerenbestuur, [circa 1980] - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende een enquête door Doornroosje naar wat zij kan betekenen voor mavo- en havo-scholieren, 1980 - 1981, 1 omslag
Nota inzake personeels- en organisatiebeleid; concept, [circa 1983], 1 stuk
Nota ten behoeve van de Nijmeegse politiek ter verduidelijking van de doelstellingen van en de activiteiten binnen Doornroosje; concept, 1983, 1 stuk
Stukken betreffende de zogenoemde 'hearings', breed georganiseerde discussiebijeenkomsten over de positie en toekomst van Doornroosje, 1983 - 1984, 1 omslag
'Kommunikatie in de Organisatie van Doornroosje', werkstuk Organisatiekunde V.S.P.O. door projectleider Henk van der Zand, 1984, 1 stuk
Stukken betreffende het onderzoeksrapport 'Doornroosje, een nota over 'wie' of 'wat' het cultureel jongerencentrum is', geschreven door Marcel Verstappen en André Bongers van de Studierichting Communicatiewetenschappen onder verantwoordelijkheid van de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1988, 1 omslag
Stukken betreffende een enquête van Research voor Beleid onder organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, met afschrift van door Doornroosje ingevulde vragenlijst, 1988, 1 omslag
'Doornroosje gaat uitbreiden, sprookje of toekomstmuziek?', opzet en resultaten van het onderzoek door Vivian Wilmes, Wetenschapswinkel Katholieke Universiteit Nijmegen, 1994, 1 omslag
Programma van het 25-jarig jubileum, waarin onder andere een overzicht op jaar van belangrijke evenementen en optredens vanaf 1974, 1995,
Onderzoeksrapport 'Cultureel Centrum Doornroosje, een sprookje naar ieders tevredenheid?' door Bram Winantz, studie Vrijetijdskunde, Hogeschool Sittard, 1998, 1 stuk