1327 Gemeente Huissen 1816 - 1934


Rubriek: 1.2.2.3.1.1 Registers
1664-1700 Bevolkingsregisters, tot 1910 ingericht op huisnummer, vanaf 1910 alfabetisch op naam, 1829 - 1940, 48 deel
VerwervingOverplaatsing 2011, overbrenging 2016.
SelectieVoor de overplaatsing naar de Nijmeegse archiefbewaarplaats in 2011 zijn de in het archief aanwezige Provinciale Bladen 1815-1934 (oude inventarisnummers 2006-2123) verwijderd. De provincie is hiervoor de archiverende instantie. Bij de verdere bewerking zijn enkele concepten en minuten van gemeentebegrotingen en gemeenterekeningen voor vernietiging geselecteerd omdat daarvan ook door Gedeputeerde Staten goedgekeurde exemplaren aanwezig waren.
OrdeningHet archief bestaat voornamelijk uit grote series. Als basisordening voor de correspondentie is tussen 1816 en 1934 het agendastelsel gehanteerd: het ordeningsstelsel waarbij de rangschikking van de archiefstukken volgens de volgnummers van de agenda de belangrijkste ordeningsmethode is. Via de alfabetische registers op de indicateurs zijn de bij elkaar horende archiefstukken te vinden in de kopieboeken van uitgaande stukken en in de serie ingekomen en kopieën van verzonden stukken. Naast de correspondentie bevat het archief een aantal andere seriematig geordende archiefstukken, waarvan de verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders, de financiële administratie, de kadasteradministratie en de burgerlijke stand en bevolkingsboekhouding de omvangrijkste zijn. Tussen 1939 en 1951 is door H.W.J. Derksen een gedeelte van het archief vanaf 1900 met terugwerkende kracht globaal op onderwerp naar analogie van de archiefcode VNG geordend. Zo ontstonden elkaar overlappende archiefbestanden; het bestand 1816-1934 geordend volgens het agendastelsel en het onderwerpsgeordende bestand 1900-1934 (1940). Bij de inventarisatie in 2014-2016 zijn beide archiefbestanden samengevoegd. Enkele archiefstukken uit de periode 1812-1816 in dit archief zijn overgeplaatst naar het archief uit de Kleefs/Pruisische periode (zie archief 1283, archief van de stad Huissen 1576-1816). De stukken van na 1934 zijn gevoegd bij het archief over de periode 1935 – 1945 (zie archief 1286 Huissen 1935-1945). Tijdens de bewerking werden enkele archiefstukken van de gemeentelijke Spaarbank aangetroffen. Deze zijn gevoegd bij archief 1438: Gemeentespaarbank Huissen, 1868 – 1967.
BronnenBuurman, D.J.G., 'Schets van de opeenvolgende bestuursinstellingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre / 57 (1958), blz. 25-30
Hemmen, F. van, Zwaan op woelige baren. Historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999, Bemmel 2004
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van en geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, Den Haag 1973.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de Geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der Gemeentewet van 1851, in; Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel XXIV, Arnhem 1921. p. 1-50
Sloet, L.A.J.W., Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 1852.
Meer, Ad van der, en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812. DANS Data Guide, 2011.
Zweers, Drs. J.H.F. en Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, Geschiedenis van Huissen, Huissen 2000

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie