1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011


2.1.2 Samenwerking


Bestanddelen
Stukken betreffende het bezoek van de president van Rotary International aan Nijmegen, 1965, 1 omslag
Richtlijnen voor de oprichting van Rotary- en Rotaract Clubs (rotaryclubs voor jongeren in de leeftijdsgroep 18-28 jaar), 1968 - 1985, 1 omslag
Maandberichten van de gouverneur van het district 161 waartoe Rotary Nijmegen behoort, 1973 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende protesten tegen de voordracht van de voormalige Oostenrijkse nationaal-socialist Wolfgang Wick als president van Rotary International, 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de relatie met Probusclub 'De Witte' te Nijmegen, 1976 - 1988, 1 omslag
Vergaderstukken van het Regionaal Bestuurscontact, 1977 - 1990, 1 omslag
Stukken betreffende contacten met de in 1982 opgerichte Rotaryclub 'Nijmegen, Stad en Land', 1981 - 1985, 1991, 1 omslag
Stukken betreffende de samenwerking tussen de Nijmeegse serviceclubs, 1984 - 1989, 1 omslag
Stukken betreffende conferenties van Rotarydistrict 157, waartoe Rotary Nijmegen behoort, 1984 - 1990, 1 omslag
Ingekomen stukken van Rotaractclub Nijmegen, voorportaal voor Rotary Club Nijmegen, bestemd voor de leeftijdsgroep 18 tot 28 jaar, 1986 - 1988, 1 omslag
Foto's van een ontmoeting van Nijmeegse leden met de president van Rotary International, toen deze kasteel Nijenrode in Breukelen bezocht, 1992, 1 omslag
Verslagen van de clubassemblies van het bestuur, twee keer per jaar met de commissievoorzitters en één keer per jaar met de districtsgouverneur, 1993 - 2010, 1 omslag