1327 Gemeente Huissen 1816 - 1934


1.2.2.3.1.1 Registers


Bestanddelen
'Huisregister', waarin per wijk de straten en de huisnummers zijn vermeld, Begin 20e eeuw, 1 deel
'Verblijfregister', van personen die tijdelijk in de gemeente verblijven, 1870, 1 katern
Bevolkingsregisters, tot 1910 ingericht op huisnummer, vanaf 1910 alfabetisch op naam, 1829 - 1940, 48 deel
Bevolkingsregister van het Dominikanenklooster, 1867-1935, en het St. Elisabethklooster 1866-1920, 1866-1935,
'Dienstbodenregisters', alfabetisch op naam ingericht, 1870 - 1910, 4 deel
Alfabetische naamindexen op de bevolkingsregisters, geordend per wijk, 1850 - 1890, 10 deel
Alfabetische naamindexen op de bevolkingsregisters, geordend op achternaam, [1890] - [1934], 4 band
Alfabetische naamindex op het bevolkingsregister op wijk en straat, 1930-1940,
Registers van ingekomen personen, 1895 - 1936, 6 deel
Registers van vertrokken personen, 1895 - 1936, 6 deel
'Huizenregisters', waarin per huis de hoofdbewoner is vermeld met verwijzing naar het bevolkingsregister, ca. 1925 - 1934, 2 deel