1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000


1.2.2.1.3.3 Bestemmingsplannen


Bestanddelen
Bestemmingsplan bedrijventerreinen Bemmel-Huissen; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, met tekeningen, 1985 - 1986, 1 omslag
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Karstraat 1990; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1990 - 1992, 1 omslag
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Karstraat 1990; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de herziening ten behoeve van een woning aan het Kamervoort, 1995 - 1996, 1 omslag
Bestemmingsplan Begraafplaatsen; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, met tekeningen, 1964 - 1972, 1 omslag
Bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats de Hoeve; Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1990 - 1995, 1 omslag
Bestemmingsplan Binnenveld, herziening 1984; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1984 - 1986, 1 omslag
Bestemmingsplan Binnenveld II, terrein Domeinen; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1993 - 1995, 1 omslag
Bestemmingsplan Binnenveld; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de herziening ten behoeve van een woning aan de Koelhuisstraat, 1994 - 1995, 1 omslag
Bestemmingsplan Bredestraat; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, met tekeningen, 1977 - 1978, 1 omslag
Bestemmingsplan Bredestraat 70; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, met tekening, 1988, 1 omslag
Bestemmingsplan Bredestraat / Laakse voetpad; voorontwerp, plankaart en voorschriften, 1998, 1 omslag
Bestemmingsplan Sportvelden Bredestraat; stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en wijziging, met tekeningen, 1976 - 1986, 1 omslag
Bestemmingsplan Zilverkamp vierde fase; schaal 1:500, 1978, 1 blad
Bestemmingsplan Zilverkamp; 'bodemkundig en hydrologisch onderzoek voor het uitbreidingsplan Zilverkamp', met tekeningen, 1967 - 1970, 1 omslag
Bestemmingsplan Zilverkamp; 'aanvullend bodemkundig en hydrologisch onderzoek; met tekeningen, 1970 - 1971, 1 omslag
Bestemmingsplan De Bussel (Huismanstraat); stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, met tekeningen, 1993 - 1994, 1 omslag
Bestemmingsplan Omgeving Hertog van Gelrestraat - Irenestraat; Stukken betreffende de vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring, met tekeningen, 1967 - 1969, 1 omslag
Bestemmingsplan Industrieterrein Karstraat II; Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1976 - 1980, 1 omslag
Bestemmingsplan Industrieterrein Karstraat; stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, met tekeningen, 1974 - 1978, 1 omslag
Bestemmingsplan Johannahoeve; stukken betreffende de vaststelling, gedeeltelijke goedkeuring en verzoek tot herziening, met tekeningen, 1974 - 1983, 1 omslag