Gesprek met dhr. Henk Teusink over de werving van Turkse gastarbeiders

Titel Gesprek met dhr. Henk Teusink over de werving van Turkse gastarbeiders
Beschrijving De heer Henk Teusink, personeelsfunctionaris van textielfabriek Blijdesteijn-Willink in Twente in de jaren '60 spreekt over de werving van Turkse gastarbeiders in Turkije: de rol van de personeelsmedewerker, de wijze waarop de werving plaats vond, de opvang in Nederland en de integratie in het bedrijf

Vervaardiger(s) Klomberg, Alphons
Datering 9/12/2008
Documenttype Digitaal audiobestand
Documentnummer DA6
Auteursrecht CC-BY-SA
Auteursrechthouder Regionaal Archief Nijmegen
Trefwoorden migratie / textiel
Herkomst Migrantenerfgoed Nijmegen 1960-1980
Soort film Interview
Afkomstig uit archief 1079 Migrantenerfgoed Nijmegen, inv.nr. 165