1518 Parochie H.H. Ewalden te Druten (1794) 1795 - 1979


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Archiefvormer Parochie H.H. Ewalden te Druten (1795-2013)
Plaats Druten (1795-2013)
Periode (1794) 1795 - 1979
Bereik en inhoud Het archief bevat stukken betreffende de oprichting en ontwikkeling, organisatie, functionarissen en organen (onder andere kerkbestuur, parochieraad, pastoors), eigendommen en rechten, benodigdheden en hulpmiddelen, financiën, fundaties en legaten en de taakuitvoering (liturgie, sacramenten, godsdienstige activiteiten, kloosters, bevolkingsregistratie, openbare vermakelijkheden, openbare gezondheid, maatschappelijke zorg, caritas, volksontwikkeling en opvoeding, en parochiële instellingen (onder andere het schoolbestuur, broederschappen, Sint Vincentiusvereniging).
De stukken uit 1794 betreffen extracten en een kopie van een doopboek en een testament van E. Mostert, begijn te Turnhout.
Een aantal stukken dat wordt genoemd in de inventaris uit 1979 is in 2016 niet aangetroffen bij de overdracht aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 9,50 m.
Toegang Inventaris van het archief van de Parochie H.H. Ewalden te Druten, (1794) 1795 - 1979
Auteur: M.J.J. Bergevoet
Plaats: Nijmegen
Jaar: 2017

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie