227 Nijmeegse Mixed Hockey Club 1907 - 2006


1.2.1 Organisatie


Bestanddelen
Correspondentie met personeel, 1973 - 1990, 1 omslag
Stukken van de penningmeester, 1965 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van kunstgrasvelden, 1981 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende het clubblad 'De Cirkel', 1964 - 1976, 1 omslag
Vergaderstukken van het overleg tussen de hockeyclubs van Nijmegen en Wijchen, 1974 - 1976, 1 omslag
Lijsten van oud-leden en oud-donateurs, 1966, 1 omslag
Stukken betreffende de verbouwing van het clubhuis, 1973 - 1975, 1 omslag
Oorkonde van de Nijmeegse Sportprijs 1973, 1974, 1 omslag
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen, 1987 - 1990, 1 omslag
Beleidsnota's en commissieverslagen van onder andere de kascommissie, terreincommissie, toernooicommissie, 1980 - 1991, 1 omslag
Vergaderstukken van de Stichting N.M.H.C. 'Nijmegen' Tophockey, die als doel had binnen de club hockey op topniveau te bevorderen, 1981 - 1986, 1 omslag
Vergaderstukken van de Stichting Trimhockey Nijmegen, die als doel had binnen de club trimhockey - een versimpelde en laagdrempelige vorm van hockey - bevorderen, 1986 - 1990, 1 omslag
Correspondentie met het Gemeentearchief Nijmegen over de overdracht van het clubarchief over de periode 1936-1978, 1982, 1 omslag
Twee plattegronden met de situering van het hockeyveld in de hoek van de d'Almarasweg en de Nijmeegsebaan, [circa 1970], 1 rol
Vel papier met daarop het clublogo geplakt, [circa 1970], 1 stuk
Blanco briefpapier en envelop van de club, 1966, 1 omslag
Foto's van het afscheid van clublid Nol Dobbelmann, 1943, 1 omslag
Foto's van het clubhuis, 1965, 1 omslag
Groepsfoto gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Veterinnen-team, 1985, 1 omslag
Statuten en reglementen, met wijzigingen, 1937 - 1987, 4 omslag
12