444 Notaris J.R.L. van der Gronden Nijmegen 1857 - 1867


Rubriek: 1 Archief
Serie: 39-41 Protestakten, 1857 - 1867, 3 katern
VerwervingHet archief van notaris J.R.L. van der Gronden is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1981 is het archief overgebracht naar Nijmegen.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2015 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenR. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 155.
Bevolkingsregisters 1850-1870 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946.
Website www.genlias.nl.