610 Collectie losse aanwinsten 1500 - heden


Rubriek: 1 Collectie
Serie: 768-791 Zakboekjes en agenda's van de Fa. J.M. Peters Steenhouwerij-Natuursteenhandel aan Groenestraat 154 te Nijmegen met aantekeningen betreffende het vervaardigen, aanpassen en repareren van grafmonumenten, met tekeningen en kaartjes, 1941 - 1993, 24 deel
Archiefvormer
Geautoriseerde naamCollectie losse aanwinsten RAN
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1500
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefIn 1994 besloot de gemeentearchivaris, Willem Meeuwissen, tot de vorming van een Collectie losse aanwinsten RAN, waarin losse, niet bij andere archieven en collecties onder te brengen aanwinsten ondergebracht kunnen en moeten worden. In 1998 zijn grote delen van de Collectie handschriften en curiosa, de Collectie persoonlijke stukken en de Collectie fotokopieën opgeheven en opgenomen in de Collectie losse aanwinsten RAN onder de nadere aanduiding 'vóór 1994'; de oorspronkelijke nummering van Herman de Heiden werd opgenomen in het veld 'rubriek.' In 2019 is besloten de afzonderlijke toegangen geordend op jaar van aanwinst samen te voegen tot één toegang (plaatsingslijst), waarbij alle inventarisnummers zijn doorgenummerd.