1494 Collectie Nijmeegse kraakbeweging 1970 - 2006


1.1.2.1.1 De affaire zelf


Bestanddelen
Tijdens de Piersonaffaire verzamelde, deels op straat opgeraapte pamfletten, 1981, 1 omslag
Verslag van de wederwaardigheden van een anonieme actievoerder, 1981, 1 omslag
Door anonieme politiefunctionarissen opgestelde verslagen van de gebeurtenissen rondom de ontruiming, 1981, 1 omslag
Door actievoerders opgestelde verslagen van de gebeurtenissen rondom de ontruiming, 1981, 1 omslag
'Pierson-comix', stripverhaal over de Piersonaffaire, 1981, 1 omslag
Geluidsopnamen van de politiezender tijdens de ontruiming, 1981, 1 cassettebandje
Dia's van de ontruiming van de Piersonstraat, gemaakt door een politiefotograaf vanaf het dak van het 'huis van Greet', het laatste dat niet is gesloopt, 1981, 1 omslag
Persberichten en circulaires, uitgegeven door de bezetters van de Piersonstraat, 1981, 1 omslag
Stukken betreffende (oud-) bewoners van de Piersonstraat, 1981, 1 omslag
Foto van de ontruiming, 1981, 1 stuk
Door de burgemeester ondertekend en tot de actievoerders gericht vlugschrift om zich tijdens de ontruiming niet te verzetten, 1981, 1 stuk
Brief waarin het M.E.-peloton (mobiele eenheid-peleton) van Rijkspolitie Alkmaar geadresseerden bedankt voor de goede verzorging, 1981, 1 stuk
Afleveringen van 'Berichte van een krakende samenleving', voor actievoerders bestemde uitgave van Doornroosje, 1981, 1 omslag
Oproep tot solidariteit met de actievoerders van de net ontruimde Piersonstraat, gedaan door Amsterdamse krakers, 1981, 1 stuk
Muurkrant met een door een aantal organisaties ondertekende 'Openbare Aanklacht' tegen het gemeentebeleid betreffende de Zeigelhofgarage, [1981], 1 stuk
'Schetsplan', bij wijze van persiflage getekend door Nijmeegse architecten, van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester, gesitueerd op het Groene Balkon, [1981], 1 stuk
Affiche met foto van de ontruiming opzij van café De Plak, 1981, 1 stuk
Affiches tegen het gemeentebeleid, getekend door Piersons Jeugdcafé aan de Waldeck Piermontsingel, 1981, 1 omslag
Muurkranten die oproepen om te demonstreren tegen de ontruiming en de sloop van de Piersonstraat, 1981, 1 omslag
Affiche dat zich tegen de sloop van de woningen richt, 1981, 1 stuk
12