923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.1.1 Gemeentegrenzen


Bestanddelen
Correspondentie inzake grenscorrectie in verband met gebrek aan ruimte voor bebouwing, 1989-1991, 1 omslag