923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


Rubriek: 1.1.4.2.2.3 Rekeningen en verantwoordingen
Archief 923 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 1744
Beschrijving Gemeenterekening 1985. Nota van Rekeningsverantwoording
Periode 1986-1986
Bereik en inhoud Nota vooruitlopend op de eigenlijke gemeenterekening
Vorm 1 omslag