923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


Rubriek: 1.1.10.3.3 Dienstcommissies
Archief 923 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 1333
Beschrijving Gemeentepolitie Nijmegen. Dienstcommissie gemeentepolitie Nijmegen
Periode 1985-1991
Bereik en inhoud In dit dossier zijn de volgende tabstroken opgenomen:
1985 Instelling en samenstelling
1985 Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie
1986 Besluitvorming tot het vaststellen van het Dienstcommissiereglement gemeentepolitie Nijmegen
1986 Convenant overlegvergaderingen gemeentepolitie Nijmegen
Vorm 1 omslag