923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


Rubriek: 1.1.10.7 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel
Archief 923 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 1351
Beschrijving Delegatie en mandatering bij de Politie
Periode 1985-1991
Bereik en inhoud In dit dossier zijn de volgende tabstroken opgenomen:
1985 Afschriften van de besluiten inzake delegatie en mandaat
1986 Mandatering meldingsplicht voor wedstrijden in het kader van betaald voetbal en betaald ijshockey
1986 Verlenen van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Burgemeester bij het binnentreden van een woning tegen de wil van de bewoner
1987 Mandatering met betrekking tot het Besluit Overleg en Medezeggenschap politie
1988 Mandatering van bevoegdheden op grond van de Helingsverordening
1988 Machtiging aan de Hoofdcommissaris om de burgemeester te vertegenwoordigen bij buitengerechteljike rechtshandelingen
1988 Mandatering waarchuwing bestuursdwang (autowrakken)
1989 Mandatering van de bevoegdheid van de burgemeerster met betrekking tot de aanstelling en het onstlag van onbezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie, reservepolitie en hulpofficieren van justitie
1991 Mandatering meldingsplicht droge horeca
1991 Mandatering door de burgemeester van de rechtspositieregelingen van politiepersoneel en personeelszaken aan de Hoofdcommissaris van Politie
1991 Aanwijzing van onbezoldigde ambtenaren van de gemeentepolitie aan te wijzen met het oog op gelijkstelling voor de wegsleepregeling met de bezoldigd ambtenaren van gemeentepolitie
Vorm 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie