923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.3.2 Gemeenteraad


Bestanddelen
Besluitvorming tot het vastellen van een nieuwe Verordening fractiekosten, 1986-1992, 1 omslag
Besluitvorming tot het vaststellen van de Verordening vergoedingen raadsleden en commissieleden 1985 en de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en commissieleden, 1985-1986, 1 omslag
Besluitvorming tot het wijzigen van de Verordening vergoedingen raadsleden en commissieleden 1986 en het wijzigen van de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden, 1986-1989, 1 omslag
Gemeenteraad. (Concept) agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad 1991, 1991-1991, 1 omslag
Gemeenteraad. Administratieve organisatie van de raadsvergaderingen, 1987-1991, 1 omslag
Gemeenteraad. Besluitvorming tot het vaststellen van de Verordening fractiekosten en het wijzigen van de vergoedingregeling fractie-assistentie, 1983-1990, 1 omslag
Gemeenteraad. Interpellatie door raadsleden, 1986-1989, 1 omslag
Gemeenteraad. Notitie Enkele aspecten van het functioneren van het lokale bestuur en herziening Reglement van Orde, 1987-1988, 1 omslag
Gemeenteraad. Notitie Enkele aspecten van het functioneren van het lokale bestuur en reacties van de fracties op de notitie, 1985-1988, 1 omslag
Gemeenteraad. Reglement van Orde van de gemeenteraad 1988, 1988-1988, 1 omslag
Gemeenteraad. Reglement van Orde van de gemeenteraad. Initiatiefvoorstellen op grond van artikel 13, 1985-1988, 1 omslag
Gemeenteraad. Reglement van Orde van de gemeenteraad. Uitvoering, 1985-1991, 1 omslag
Gemeenteraad. Reglement van Orde van de gemeenteraad. Wijzigingen binnen de raadfracties, 1989-1990, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1985, 1985-1985, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1986, 1986-1987, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1987, 1987-1987, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1988, 1988-1988, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1989, 1989-1989, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1990, 1990-1990, 1 omslag
Gemeenteraad. Schriftelijke vragen van raadsleden 1991, 1991-1991, 1 omslag