923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.3.6.1 Administratieve organisatie en technische dienst


Bestanddelen
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Onderzoek naar de afstemming van de bodediensten binnen het gemeentelijk apparaat en onderzoek besparing portikosten, 1983-1987, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Onderzoek en besluitvorming inzake centralisatie werkplaatsen, 1984-1986, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Besluitvorming inzake de evaluatie integrale advisering, 1985-1987, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Correspondentie en besluitvorming inzake het verbeteren van de uitvoering van de administratieve taken, 1985-1990, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Onderzoek naar het doelmatiger functioneren van het ambtelijk apparaat, 1987-1989, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Instellen van een gemeentelijk management orgaan, 1988-1988, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Onderzoek naar het samenvoegen van de restauratieve voorzieningen, 1990-1990, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Voortzetting onderzoek decentralisatie of centralisatie bij beheer en verwerking in de automatisering, met eindadvies en besluitvorming, 1990-1990, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Besluitvorming optimalisatie van beheer en verwerking in de automatisering en eindrapport Inzicht op uitzicht, 1990-1991, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Maandberichten van de directeuren van Diensten en Bedrijven. Besluitvorming tot het leveren van een maandbericht door de directeuren van de Diensten en Bedrijven, 1991-1991, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Maandberichten van de directeuren van Diensten en Bedrijven 1991, 1991-1991, 1 omslag
Regionale Brandweer Nijmegen en omstreken. Maatregelen voor de uitvoering van de regionale brandweer, 1985-1989, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Commissie van Toezicht Bekeuringen Afhandelings Systeem. Jaarverslagen 1982 - 1988, 1982-1988, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Arbeidstijden. Principe-kwestie deeltijdarbeid brigadier, 1984-1989, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Verslag van het leeronderzoek van studenten Sociologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen genaamd Rondom de Nijmeegse Gemeentepolitie 1985, 1985-1985, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Wijzigingen van de Instructie voor de gemeentepolitie, 1985-1986, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Studieconferentie Inzet en opvang van ME-ers te Warnsveld met inleidende toespraak van burgemeester Hermsen, 1986-1986, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Vervullen van de dienstbetrekking. Vrijstelling van militaire dienst voor jeugdige politie-ambtenaren, 1986-1991, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Halfjaarlijkse overzichten van binnengekomen en afgehandelde klachten in 1987, 1987-1988, 1 omslag
Organisatie van de administratieve en technische dienst. Gemeentepolitie Nijmegen. Wonen in Duitsland, met mandateringsbesluit, 1987-1990, 1 omslag
12