923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.4.2.2.2 Management- en beleidsrapportages


Bestanddelen
Besluitvorming tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 1985, 1985-1985, 1 omslag
Besluitvorming tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 1986, 1986-1986, 1 omslag
Besluitvorming tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 1987, 1987-1987, 1 omslag
Voorbereiding van de Voorjaarsnota 1988 1988 april, 1988-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1988 januari - maart, 1987-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1988 april 1 - 17, 1988-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1988 18 - 30, 1988-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1988 mei, 1988-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1988 juni, 1988-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1988 juli, 1988-1988, 1 omslag
Besprekingen en correspondentie over de Voorjaarsnota 1989 juni - juli, 1989-1989, 1 omslag
Voorbereiding en vaststelling Voorjaarsnota 1989. Correspondentie 1988 november - 1989 mei, 1988-1989, 1 omslag
Besluitvorming tot het vaststellen van de managementrapportage 1989-1, 1988-1989, 1 omslag
Voorbereiding en besluitvorming managementrapportage en bestuursrapportage 1990-1 en de algemene aanpassing van de begroting 1990, 1990-1990, 1 omslag
Voorbereiding en besluitvorming managementrapportage 1990-2 en Kadernota 1990, 1990-1990, 1 omslag
Voorbereiding en besluitvorming managementrapportage en bestuursrapportage 1991-1, 1991-1991, 1 omslag
Voorbereiding managementrapportage en bestuursrapportage 1991-2, 1991-1991, 1 omslag
Voorbereiding managementrapportage en bestuursrapportage 1991-3 en 1991-4 en besluitvorming inzake de Najaarsnota 1991, 1991-1991, 1 omslag
Besluitvorming tot het vaststellen van de Najaarsnota 1991, 1991-1991, 1 omslag
Voorbereiding en besluitvorming Kadernota 1991, 1991-1991, 1 omslag