923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.4.2.2.3 Rekeningen en verantwoordingen


Bestanddelen
Gemeenterekening 1985. Informatie toegezonden aan het College en de Raad, 1985-1986, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Afsluiten van het dienstjaar, 1985-1986, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Jaarrekening van de gemeente Nijmegen en de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1985, 1985-1985, 1 pak
Gemeenterekening 1985. Vervolg jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1985, 1986-1986, 1 pak
Gemeenterekening 1985. Model C Rekeningstaat van geactiveerde kapitaaluitgaven, 1985-1985, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Nota van Rekeningsverantwoording, 1986-1986, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Nota van Beleidsverantwoording, 1986-1986, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Accountantsverklaringen van de controle van de jaarrekeningen van de Diensten en Bedrijven over 1985, 1986-1989, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Vaststellen van het Verslag van het onderzoek inzake de jaarrekening van de gemeente Nijmegen en de jaarrekeningen van de Diensten en Bedrijven over 1985, 1987-1987, 1 omslag
Gemeenterekening 1985. Vaststellen van de jaarrekening van de gemeente Nijmegen en de jaarrekeningen van de Diensten en Bedrijven over 1985, 1988-1988, 1 omslag
Gemeenterekening 1986. Jaarrekening van de gemeente Nijmegen en de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1986, 1986-1986, 1 doos
Gemeenterekening 1986. Vervolg jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1986, 1986-1986, 1 omslag
Gemeenterekening 1986. Toelichting van de Diensten en Bedrijven op het rekeningsresultaat en besluitvorming inzake de Najaarsnota 1986 en werkplan Gemeente Accountantsdienst, 1986-1986, 1 omslag
Gemeenterekening 1986. Nota van rekeningsverantwoording 1986, 1987-1987, 1 omslag
Gemeenterekening 1986. Besluitvorming inzake de Nota van rekeningsverantwoording 1986, 1987-1987, 1 omslag
Gemeenterekening 1986. Controlerapporten van de jaarrekening van de gemeente Nijmegen en van de jaarrekeningen van de Diensten en Bedrijven over 1986, 1988-1988, 1 omslag
Gemeenterekening 1986. Onderzoek gemeenterekening 1986 en besluitvorming inzake het vaststellen van de jaarrekening van de gemeente Nijmegen en de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1986, 1988-1990, 1 omslag
Gemeenterekening 1987. Jaarrekening van de gemeente Nijmegen en de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1987, 1987-1987, 1 pak
Gemeenterekening 1987. Vervolg jaarrekeningen en jaarverslagen van de Diensten en Bedrijven over 1987, 1987-1987, 1 pak
Gemeenterekening 1987. Nota van Rekeningsverantwoordig 1987, 1988-1988, 1 omslag
12