923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.4.2.3 Heroverwegings- en Ombuigingsproces (HOP)


Bestanddelen
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Notities en rapportages, 1985-1986, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Verslagen van de HOP-vergaderingen 1986 mei, 1986-1986, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Verslagen van de HOP-vergaderingen 1986 juni - september en 1987 - 1990, 1986-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Bezuinigingssuggesties van de Diensten en Bedrijven 1986 april en mei, 1986-1986, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Bezuinigingssuggesties van de Diensten en Bedrijven 1986 juli - september, 1986-1986, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Raadsvoorstel inzake de rapportage over de voortgang van het HOP, deel 1, 1986-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Raadsvoorstel inzake de rapportage over de voortgang van het HOP, deel 2, 1986-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Raadsvoorstel inzake de rapportage over de voortgang van het HOP, deel 3, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Rapport indeling van activiteiten naar categorieën en niveauklassen in het kader van de actualisering van de methode van Bezonnen Bezuinigen 1987, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Besluitvorming actualisering Bezonnen Bezuiningen en vraagstelling HOP. Correspondentie 1987 april, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Besluitvorming actualisering Bezonnen Bezuiningen en vraagstelling HOP. Correspondentie 1987 mei, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Toezenden van informatie aan de Raad ten behoeve van commissie- en raadsvergaderingen, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Reacties van de Diensten en Bedrijven op de HOP-nota, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Rapportage over het Vervolg van het Heroverwegings- en Ombuigingsproces, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Voorlichtingsbijeenkomst en besluitvorming inzake vraag- en probleemstellingen HOP, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Correspondentie 1987, 1987-1987, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces. Besluitvorming in het College inzake nota's, rapportages en procedures in het HOP-proces, 1987-1988, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces traject 4. Reacties van de Diensten en Bedrijven 1989 februari - maart, 1989-1989, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces traject 4. Reacties van de Diensten en Bedrijven 1989 april - mei, 1989-1989, 1 omslag
Heroverwegings- en Ombuigingsproces traject 4. Reacties van de Diensten en Bedrijven mei 1990, 1990-1990, 1 omslag
12