923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.5 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd


Bestanddelen
Vaststellen van de schoonmaak van de eigen gebouwen, 1984-1989, 1 omslag
Huisvestingsplan ten behoeve van de diensten en de secretarie die in de reorganisatie betrokken zijn geweest, zijnde het Stadhuis, het gebouw van de Gemeentelijke Sociale Dienst, Metterswane en Molenpoort. Inclusief de instelling, samenstelling en de vergaderstukken van de werkgroep Huisvestingsplan, met tekening, 1984-1989, 1 omslag
Stadhuis. Regeling gebruik buitenvitrines. Bezwaar tegen gebruik door Stichtingen voor Vrijheid en Veiligheid, 1985-1988, 1 omslag
Huisvesting Dienst Sociale Zaken in de Molenpoort en huisvesting van de Gemeente Accountantsdienst in het gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, 1985-1989, 1 omslag
Stadhuis. Beveiliging en bewaking van het Stadhuis en de Stadhuispassage, 1985-1991, 1 omslag