923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.6.1 Bestuurs- en beheershandelingen


Bestanddelen
Besluitvorming tot het wijzigen van de Beheersverordening takken van dienst 1985, 1984-1989, 1 omslag
Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak, 1986-1987, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Verslagen van besprekingen van de wethouder met de Openbare Nutsbedrijven 1985 - 1989, 1985-1989, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Vergaderstukken van de vergaderingen van de Stuurgroep en Werkgroep Toekomst Openbare Nutsbedrijven van 1986, 1986-1986, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Vergaderstukken van de vergaderingen van de Stuurgroep en Werkgroep Toekomst Openbare Nutsbedrijven van 1987, 1987-1987, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Openbare Nutsbedrijven van 1987 november - 1988 maart, 1987-1988, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Voorbereidende stukken van de integratie van de Openbare Nutsbedrijven in de nieuw op te richten Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V., 1985-1988, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Bespreking en besluitvorming over de toekomstige positie van de Openbare Nutsbedrijven in commissies en raadsvoorstel, 1986-1988, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Personeelsaangelegenheden, 1986-1988, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Integratie van de Openbare Nutsbedrijven in de nieuw op te richten Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V., 1986-1989, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Verslagen van besprekingen, statuten Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V., instellen stuurgroep en werkgroep en besluitvorming organisatie-ontwikkeling, 1986-1990, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Advies van de Medezeggenschapscommissie Openbare Nutsbedrijven Nijmegen met medewerking van Bureau MEDE, inzake de wijziging van de rechtsvorm, 1987-1988, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Besluitvorming tot het vaststellen van de vorm van samenwerking met N.V. Gazog en de keuze tot het gezamenlijk oprichten van een Naamloze Vennootschap, 1987-1989, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Besluitvorming in de Raad tot het oprichten van de Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V. per 01-01-1989, 1988-1989, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Samenwerkingsovereenkomst met de N.V. Gazog en omzetting van de Naamloze Vennootschap in een stichting, 1988-1989, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Inbreng van de gemeente Nijmegen in de Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V., 1988-1989, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Oprichting en samenstelling bestuur van de Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V. en financiële aangelegenheden, 1988-1991, 1 omslag
Privatisering van de Openbare Nutsbedrijven. Besluitvorming tot het vaststellen van de ondernemingsplannen en begrotingen van de Zuid Gelderse Nutsbedrijven N.V. 1990 - 1992, 1989-1991, 1 omslag