923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.6.3 Ideeënbus


Bestanddelen
Actie binnen de gemeentelijke Diensten en Bedrijven, Ideeënbusreglement, publiciteitsmateriaal en verslag van de actie, 1986-1986, 1 omslag
Overzicht hoogst uitgereikte beloning, samenstelling ideeënbuscommissie en afhandelen van ingediende ideeën, 1986-1990, 1 omslag
Toegekende premies voor ideeën van ambtenaren. Ideeën gelegen tussen de nummers 310 - 350, 1985-1991, 1 omslag
Toegekende premies voor ideeën van ambtenaren. Ideeën gelegen tussen de nummers 351 - 375, 1985-1991, 1 omslag
Toegekende premies voor ideeën van ambtenaren. Ideeën gelegen tussen de nummers 376 - 400, 1985-1991, 1 omslag
Toegekende premies voor ideeën van ambtenaren. Ideeën gelegen tussen de nummers 401 - 430, 1985-1991, 1 omslag
Toegekende premies voor ideeën van ambtenaren 1991, 1991-1991, 1 omslag