923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.6.6 Aanmoediging


Bestanddelen
Ingewilligde verzoeken tot het schrijven van een aanbeveling 1985 - 1991, 1985-1991, 1 omslag
Ingewilligde verzoeken tot het schrijven van een adhesiebetuiging 1985 - 1991, 1985-1991, 1 omslag
Ingewilligde verzoeken om zitting te nemen in een comité van aanbeveling 1985 - 1989, 1985-1990, 1 omslag
Ingewilligde verzoeken om zitting te nemen in een comité van aanbeveling 1990 - 1992, 1990-1992, 1 omslag
Ingewilligde verzoeken tot het aangaan van het Beschermvrouwschap 1987 - 1988, 1987-1988, 1 omslag
Toekennen van de Sportprijs gemeente Nijmegen 1986 -1988 en 1990, 1987-1991, 1 omslag
Toekennen van de Karel de Groteprijs en de Aanmoedigingsprijs voor Cultuur 1988, 1988-1988, 1 omslag
Toekennen van de Karel de Groteprijs en de Aanmoedigingsprijs voor Cultuur 1990, 1990-1990, 1 omslag