923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.6.7 Informatief optreden en promotie


Bestanddelen
Promotie van de stad Nijmegen, 1984-1991, 1 omslag
Promotie van de stad Nijmegen. Opstellen van een overall Promotieplan Nijmegen, 1987-1989, 1 omslag
Promotie van het Hoger Onderwijs, 1987-1991, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Promotiecampagne 1986 - 1988, financieel overzicht en rapport Structuurversterking Lindenholt, 1985-1991, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Informatieoverdracht Bode, Bosman + Kompagnons voor het opstellen van een promotiecampagne, 1986-1988, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt, 1987-1988, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Brochure over de wijk Lindenholt, 1987-1988, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Vergaderstukken van de vergaderingen 1986 - 1989, 1987-1989, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Promotiemateriaal, 1987-1990, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Woonmanifestatie, onderzoek naar de woningbehoefte in deze wijk en het organiseren van een bouwfestival, 1988-1988, 1 omslag
Promotie van de wijk Lindenholt. Woonmanifestatie, woningbeurs en evaluatie, 1988-1988, 1 omslag