923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.8 Beleidsbepaling


Bestanddelen
Inspraak. Gestructureerd overleg Benedenstad 1985 - 1990, 1984-1990, 1 omslag
Inspraak. Gestructureerd overleg met bewonersraad Binnenstad 1985 - 1988, 1985-1988, 1 omslag
Inspraak. Gestructureerd overleg met bewonersraad Binnenstad 1989 - 1991, 1989-1991, 1 omslag
Inspraak. Spelregels voor overleg en inspraak bij stadsvernieuwingsprojecten. Evaluatie en aanpassing van de spelregels en instellen van de werkgroep inspraakspelregels, 1985-1990, 1 omslag
Inspraak. Besluitvorming tot het vaststellen van de Inspraakverordening voor ruimtelijke ordeningsplannen in Nijmegen, 1987-1989, 1 omslag
Regeling en vastlegging van de handelingen, 1988-1991, 1 omslag
Inspraak. Besluitvorming tot het vaststellen van de Verordening Inspraakregels etnische groepen, 1989-1989, 1 omslag
Inspraak. Het ontwikkelen van een systeem van verkenningen op lange termijn. Resultaten van de werkgroep Lange Termijn Verkenningen, Plan van aanpak, besluitvorming en nota's, 1988-1990, 1 omslag
Inspraak. Notitie Een referendum in Nijmegen? en de discussieopzet gemeentelijke opiniepeilingen, 1991-1992, 1 omslag
Inspraak. Inventaris en neveningang op de onderwerpen van de projectnummers, 1991-1991, 1 omslag
Inspraak. Projectnummers 1 - 10, 1985-1985, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 11, 1979-1987, 1 omslag
Inspraak. Projectnummers 12 - 13, 1985-1989, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 14, 1984-1987, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 15, 1987-1987, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 16, 1987-1987, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 17, 1985-1985, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 18, 1985-1986, 1 omslag
Inspraak. Projectnummer 19, 1985-1985, 1 omslag
Inspraak. Projectnummers 20 - 25, 1986-1988, 1 omslag