923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.10.2 Verhouding tussen het personeel en het orgaan


Bestanddelen
Verhouding tussen het personeel en het orgaan. Voorschriften en richtlijnen, 1986-1991, 1 omslag
Besluitvorming vaststellen van de Nota flankerend beleid, 1989-1991, 1 omslag
Algemeen Ambtenarenreglement 1968. Besluitvorming tot wijzigen, 1984-1988, 1 omslag
Algemeen Ambtenarenreglement 1968. Besluitvorming tot het wijzigen, 1987-1991, 1 omslag
Verordeningen met betrekking tot rechtspositieregelingen. Besluitvorming tot het wijzigen, 1985-1991, 1 omslag
Verordening betreffende de rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen. Besluitvorming tot het vaststellen, 1989-1989, 1 omslag
Arbeidsovereenkomstverordening. Besluitvorming tot wijzigen, 1991-1991, 1 omslag
Leidraad bij organisatieveranderingen. Besluitvorming tot het vaststellen, 1986-1991, 1 omslag
Functie-aanduiding van de ambtkentekenen op de helm van de brandweer, 1985-1987, 1 omslag