923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.10.3.3 Dienstcommissies


Bestanddelen
Gemeentepolitie Nijmegen. College van Advies, 1985-1987, 1 omslag
Gemeentepolitie Nijmegen. Dienstcommissie gemeentepolitie Nijmegen, 1985-1991, 1 omslag