923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.10.7 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel


Bestanddelen
Delegatie, mandatering en tekeningsbevoegdheid bij de Diensten en Bedrijven, 1981-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij het Secretarie afdeling Gemeentearchief, 1984-1988, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Openbare Nutsbedrijven, 1985-1988, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Stadsontwikkeling, 1985-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Volkshuisvesting, 1985-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Economische Zaken, 1985-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Centrale Vervoersdienst, 1984-1988, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Sociale Zaken, 1985-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Educatie en Welzijn, 1985-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, 1987-1989, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Ondersteuning en Coördinatie van de Harde Sector, 1985-1991, 1 omslag
Delegatie, mandatering en tekenbevoegdheid bij de Dienst Publieksdienst, 1991-1991, 1 omslag
Delegatie en mandatering bij de Politie, 1985-1991, 1 omslag
Mandateren van de besluitvorming aan de Bestuurscommissies, 1985-1988, 1 omslag