923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.10.8.2 Functiewaardering


Bestanddelen
Uitvoeren, evalueren en wijzigen van de methode van functiewaardering, 1984-1991, 1 omslag
Rapport Beheersing functievorming met reacties van de Diensten en Bedrijven, 1985-1991, 1 omslag
Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening. Uitspraak van het Ambtenarengerecht te Arnhem naar aanleiding van het bezwaar tegen de functiewaardering van een medewerker, 1985-1987, 1 omslag
Bezwarencommissie Functiewaardering. Samenstelling, vergoeding en het jaarverslag 1984, 1986-1987, 1 omslag
Overzichten van de functies bij de Diensten en Bedrijven van de gemeente Nijmegen, 1988-1988, 1 omslag
Functiebeschrijvingen van de afdelingshoofden van de Secretarie en van de nieuwe functies ombudswerk etnische en culturele minderheden, 1988-1989, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, 1985-1986, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie afdeling Beleidscoördinatie, Organisatie en Automatisering, 1986-1988, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie Bureau Financieel Beheer der Secretarie, 1985-1988, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie Bureau Belastingen, 1986-1987, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie Bureau Bevolking, 1987-1987, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie Bureau Rechtspositie en de Centrale Afdeling Personeelszaken, 1987-1988, 1 omslag
Organisatiebeschrijving en functiebeschrijvingen van de Secretarie Bureau Tekstverwerking, 1988-1988, 1 omslag
Nazorg functiewaardering bij de Openbare Nutsbedrijven, 1985-1986, 1 omslag
Nazorg functiewaardering bij de Openbare Nutsbedrijven, 1986-1986, 1 omslag
Nazorg functiewaardering bij de Gemeente Accountantsdienst, 1986-1988, 1 omslag
Nazorg functiewaardering bij de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties, 1985-1985, 1 omslag
Nazorg functiewaardering bij het Cultureel Centrum De Lindenberg, 1985-1985, 1 omslag
Waardering van functies van de Secretarie en besluitvorming tot het vaststellen van de eindnotitie Leidraad, 1990-1990, 1 omslag
Waardering van functies van de Secretarie, 1990-1991, 1 omslag