923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.1.10.9.1 Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitvoering van de dienst


Bestanddelen
Besluitvorming tot het vaststellen van de nota Alcohol en werk en voorstel voor een alcoholbeleid in de gemeente Nijmegen, 1985-1990, 1 omslag
Arbeidsomstandigheden. Voorschriften en richtlijnen, 1985-1991, 1 omslag
Bedrijfzelfbescherming en invoeren rookbeperkende maatregelen, 1985-1991, 1 omslag
Jaarverslag Arbeidsomstandigheden van de Diensten en Bedrijven 1986, 1986-1987, 1 omslag
Jaarverslag Arbeidsomstandigheden van de Diensten en Bedrijven 1987, 1987-1989, 1 omslag
Jaarverslag Arbeidsomstandigheden van de Diensten en Bedrijven 1988, 1988-1989, 1 omslag
Jaarverslag Arbeidsomstandigheden van de Diensten en Bedrijven 1989, 1990-1990, 1 omslag
Jaarverslag Arbeidsomstandigheden van de Diensten en Bedrijven 1990, 1990-1991, 1 omslag
Jaarverslag Arbeidsomstandigheden van de Diensten en Bedrijven 1991, 1991-1992, 1 omslag