923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.2.3.1 Openbare orde; bestrijden van kleine criminaliteit


Bestanddelen
Besluitvorming tot het vaststellen van de Nota Aanpak kleine criminaliteit in Nijmegen, 1985-1986, 1 omslag
Discussienota, notities en activiteiten in het kader van het bestrijden van de kleine criminaliteit, 1985-1991, 1 omslag
Besluitvorming preventie kleine criminaliteit, 1987-1987, 1 omslag
Vervolgnota Preventie Criminaliteit 1988, 1988-1988, 1 omslag
Vervolgnota Preventie Criminaliteit 1990, 1989-1989, 1 omslag
Concept Voortgangsnota Preventie Criminaliteit 1990, 1990-1990, 1 omslag
Onderzoek kleine criminaliteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en het eindrapport Met Recht Geweerd, 1988-1989, 1 omslag
Stuurgroep preventie criminaliteit. Instelling, samenstelling en taak, 1985-1986, 1 omslag
Agenda's en verslagen van de vergaderingenvan de Stuurgroep preventie criminaliteit 1985 - 1989, 1985-1989, 1 omslag
Agenda's en verslagen van de vergaderingenvan de Stuurgroep preventie criminaliteit 1990, 1990-1990, 1 omslag
Agenda's en verslagen van de vergaderingenvan de Stuurgroep preventie criminaliteit 1991, 1991-1991, 1 omslag
Project Allochtonen. Onderzoeken en rapporten, 1988-1991, 1 omslag
Project Anti-homosexueel en anti-lesbisch geweld. Rapport Evaluatie van het project Geschopt, gepakt, geslagen, 1990-1990, 1 omslag
Project Auto-inbraken. Rapport Evaluatie van het projectplan auto-inbraken, 1986-1989, 1 omslag
Project Brakkenstein, 1987-1989, 1 omslag
Project Brandstichting. Nota De verspreiding van vandalistische branden over Nijmegen, 1988-1989, 1 omslag
Project Criminaliteitspreventieplannen openbare scholen voor voortgezet onderwijs, 1990-1990, 1 omslag
Project Dukenburg. Projectplan en eindrapport evaluatie preventieproject, 1986-1989, 1 omslag
Project Dukenburg. Overlast en vandalisme in Zwanenveld, 1986-1990, 1 omslag
Project Dukenburg. Rapport De Meijhorst hoort er bij opgesteld door de Kerngroep Brede Aanpak Meijhorst, 1986-1991, 1 omslag