923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


1.2.3.3 Bevolking


Bestanddelen
Overzichten van de loop der bevolking in de provincie Gelderland 1984 - 1990, 1985-1991, 1 omslag
Jaarlijkse overzichten van verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister 1985 - 1990, 1986-1991, 1 omslag
Burgerlijke stand. Voorschriften, richtlijnen en besluitvorming inzake de wettelijke bekrachtiging van duurzame relaties, 1984-1990, 1 omslag
Vreemdelingen. Maatregelen ten aanzien van vreemdelingen wat betreft registratie en verblijf, 1986-1989, 1 omslag
Reisdocumenten. Richtlijnen en procedure voor de uitgifte van een reisdocument en jaaroverzicht bureau Bevolking 1987, 1988-1988, 1 omslag
Ambtenaren van de burgerlijke stand. Benoeming en ontslag, 1985-1990, 1 omslag
Ambtenaren van de burgerlijke stand. Besluitvorming tot het vaststellen van de Regeling vergoeding voor onbezoldigde ambtenaren van de burgerlijke stand wegens door hen verrichte huwelijksvoltrekkingen, 1985-1991, 1 omslag
Verklaringen en inlichtingen omtrent personen voor het verlenen van (buitenlandse) onderscheidingen en oorlogsherdenkingen en onderzoek, 1985-1990, 1 omslag
Verklaringen en inlichtingen omtrent het gedrag. Jaarverslagen, bijzondere Commissie van Advies en richtlijnen en procedure voor de uitgifte van een verklaring omtrent het gedrag, 1985-1990, 1 omslag
Bevolkingsregistraties. Werkwijze voor de juiste bijhouding van het bevolkingsregister met betrekking tot de inschrijving van studenten, 1986-1987, 1 omslag