117 De Beide Weeshuizen (1445) 1817 - 1979 (1990)


2.1.5.1.2.3.3 Elders


Bestanddelen
Akten van de verpachting van akkers en weilanden onder Hatert en Hees, 1819 - 1913, 3 omslag
Uittreksel van de kaart van de kadastrale gemeente Lent (sectie B) het Weezentientje, 1859, 1 stuk
Aantekeningen betreffende de landerijen, met name bij Hatert en Overasselt, 1917- 1926, 1 katern
Stukken betreffende boerderij De Mariahof bij Wijchen, eigendom van het Versterffonds, 1930 - 1973,
Akten van aankoop door het Versterffonds van woningen te Elst en Wijchen, 1934, 1938,
Foto's van de boerderijen Bonenhof, Wezenhof en Klein Diervoort, en van het Wezenven, [circa 1935], 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van weilanden onder Neerbosch, Hatert, Overasselt en Wijchen, 1956 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van onroerend goed onder Hatert en Neerbosch, 1962 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van het bosbezit onder Hatert en Overasselt, 1963 - 1968, 1 omslag
Stukken betreffende de betaling van een aan het St. Antoniusgilde te Overasselt verschuldigde erfpacht, 1970, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van de Fokkenakker onder Lent, 1821 - 1892, retroacta 1769 - 1779, 1 omslag