Cartularia Broederschappen

Naam Sijmon van Redinchaven
Naam Herman van Zandwick
Naam Dirck Hessell
Datum document 17/2/1393
Regestnummer A no. 10
Beschrijving (regest) Sijmon van Redinchaven en Herman van Zandwick, schepenen v. Nijm. - Dirck Hessell geeft een jaarrente van 1 malder weit, uit zijn huis in de Houtstraten (met 't recht om het op een ander goed over te brengen), aan het Heilige Kruis. Gegeven int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende tnegentich des manendages nae sunte Valentijns dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 52
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791