Cartularia Broederschappen

Naam Herman van Zandwick
Naam Zweder van Zandwick
Naam Johan van Oesterholt
Naam Hadewich van Oesterholt
Naam Johan Heynken'sz.
Naam Goessen van Erthem
Naam Ruloff van Peersinghen
Naam Jacob van Nulant
Datum document 6/3/1417
Regestnummer A no. 23
Beschrijving (regest) Herman van Zandwick en Zweder van Zandwick, schepenen v. Nijm. - Johan van Oesterholt en Hadewich, zijn vrouw, geven een erfpacht van 5 malder weit, uit ¾ van land bij de Nederheide en Tyrsstraet, en andere stukken lands, aan Johan Heynken'sz., Goessen van Erthem, Ruloff van Peersinghen en Jacob van Nulant, als provis. van het Heilige Kruis. Consent van het Nyencloester. Gegeven int jaer onss Heren dusent CCCC ende soeventhien des saterdaiges nae den sonnendach in der vasten als men singhet Invocavit.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegase Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 48
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791