Cartularia Broederschappen

Naam Herman van Zandwick
Naam Zweder van Zandwick
Naam Johan Heynken'sz.
Naam Goessen van Erthem
Naam Ruloff van Persinghen
Naam Jacop van Nuwelant
Naam Johan van Oesterholt
Naam Hadewigen van Oesterholt
Datum document 14/3/1417
Regestnummer A no. 24
Beschrijving (regest) Herman van Zandwick en Zweder van Zandwick, schepenen v. Nijm. - Johan Heynken'sz., Goessen van Erthem, Ruloff van Persinghen en Jacop van Nuwelant, als provis. van het Heilige Kruis, erkennen ontvangen te hebben van Johan van Oesterholt en Hadewigen, zijn vrouw, een erfpacht van 5 malders weit, uit hun goederen buiten de stad "inden nederenbossche", en beloven die op de vermelde wijze te zullen besteden; terwijl zij bij verzuim van spijnden een jaar lang zielmissen zullen lezen voor hen en hun ouders. Gegeven int jaer onss Heren Mo CCCCo ende soeventien des sonnendages in der vasten als men singht Reminiscere.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 60 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791