Cartularia Broederschappen

Naam Bele Perrick van den Perrick
Naam Henric van Weelderen
Naam Johan die Haeze
Naam Thomas Collart
Naam Arnt Baert
Naam Engelbrecht van den Perrick
Naam Johan van den Stall
Naam Peter van Wijchgen
Naam Johan Holl
Datum document 3/12/1431
Regestnummer A no. 37
Beschrijving (regest) Johan die Haeze, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Thomas Collart, burggraaf; Arnt Baert en Henric van Weelderen, schepenen aldaar. - Bele, wede Engelbrecht van den Perrick, erkent een erftins van 5 Frankische schilden, uit al hare goederen in het Schependom v. Nijm., op bepaalde poene en voorwaarde, schuldig te zijn aan A. B., Johan van den Stall, Peter van Wijchgen en Johan Holl, als provis. van het Heilige Kruis. Gegeven int jaer onss Heren M CCCC een ende dertich up sunte Barbaren avont virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 57
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791