Cartularia Broederschappen

Naam Henric van Weelderen
Naam Gerit Tailholt
Naam Henric van Moldick
Naam Sander Aelbert'sz
Naam Johan van den Haeven
Naam Dirck van Steynvorden
Naam Dirck van Malden Gaden'sz.
Datum document 24/1/1434
Regestnummer A no. 40
Beschrijving (regest) Henric van Weelderen en Gerit Tailholt, schepenen v. Nijm. - Henric van Moldick, Sander Aelbert'sz., Johan van den Haeven en Dirck van Steynvorden, als provis. van het Heilige Kruis, beloven, daar Dirck Gaden'sz. van Malden hun opdroeg een erftins van 6 Frankische schilden, uit twee stukken lands in de Oije, een spijnde te zullen doen; bij verzuim komen de 6 Fr. s. telkens aan de priesters "beneficiert in sunte Stevens kirke". Gegeven int jaer ons Heren Mo CCCCo vijer ende dertich up sunte Pouwels avont Conversionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 50 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791