Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Peter Gerit'sz. Vigen
Naam Clais Derix'sz. Vige
Naam Henric van Lynden Rembolt'sz. Collert
Naam Laurens Gairt'sz.
Naam Gerit Noit
Naam Gerit Hagen
Naam Johan van Wyenhaven
Naam Willem die Bye
Naam Gerit Biesman
Datum document 31/10/1457
Regestnummer A no. 47
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vigen Gerit'sz., burggraaf; Clais Vige Derix'sz. en Henrick Collert van Lynden Rembolt'sz., schepenen aldaar. - Laurens Gairt'sz., Gerit Noit, Gerit Hagen en Johan van Wyenhaven, als provis. van het Heilige Kruis, geven uit een stuk lands, aan 't H. K. opgedragen door Willem die Bye, in de Oy aan den Crommendyck (naast een erf van het altaar van Gerit Biesman in de Stevenskerk), en uit alle verdere goederen van het H. K. in 't Schependom v. Nijm., een lijfrente van 15 Frankische schilden aan Willem die Bye gedurende zijn leven, te betalen op 't hoog-altaar in de St. Janskerk, op bepaalde poene. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo soeven ende vyfftich des manendages na sunte Symon ende Juden dach der heiliger apostelen.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 61 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791