Cartularia Broederschappen

Naam Clais Derix'sz. Vige
Naam Henric van Lynden Rembolt'sz. Collert
Naam Laurens Gairt'sz.
Naam Gerit Noit
Naam Gerit Hagen
Naam Johan van Wyenhaven
Naam Willem die Bye
Datum document 1/11/1457
Regestnummer A no. 48
Beschrijving (regest) Clais Vige Derix'sz. en Henrick Collert van Lynden Rembolt'sz., schepenen v. Nijm. - Laurens Gairt'sz., Gerit Noit, Gerit Hagen en Johan van Wyenhaven, als provis. van het Heilige Kruis, beloven, naar aanleiding van de opdracht, aan hun door Willem die Bye gedaan van een stuk lands, in de Oy aan den Crommendyck, en hun belofte van een lijfrente van 15 Frank. schilden, na W.'s dood een spijnde te zullen doen. Bij verzuim vervalt de rente aan 't St. Jacobs-gasthuis, onder gelijke verplichting. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert soeven ende vyfftich des dynxtdages na sunte Symon ende Juden dach der heiliger apostelen.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 62
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791