Cartularia Broederschappen

Naam Jacob Rait
Naam Peter Gerit'sz. Vigen
Naam Johan van Redinchaven
Naam Johan Rait
Naam Bessel Melis'z.
Naam Gysbert van Wighrade
Naam Johan van der Dommelen
Naam Lambert Viervant
Naam Henrick die Leuwe
Naam Gadert Flessentop
Naam Derick van Bochorst
Datum document 6/2/1461
Regestnummer A no. 50
Beschrijving (regest) Jacob Rait, onderrichter van Nijm., aangesteld door Peter Vigen Gerit'sz., burggraaf; Johan van Redinchaven en Johan Rait, schepenen aldaar. - Bessel Melis'z., priester, geeft een erftins van 7 Frankische schilden, uit 't huis van Gysbert van Wighrade in de Hezelstraat; een van 2 Fr. sch. van een van 14 Fr. sch. uit een huis in de Borchstrait; een van 2 Fr. sch. uit 't huis van Johan van der Dommelen in de Bruederstraten; en een van 2 Fr. sch., uit 't huis van Lambert Viervant in de Hyrtzstegen, aan Henrick die Leuwe, Gadert Flessentop, Gysbert van Wighrade en Derick van Bochorst, als provis. van het Heilige Kruis. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo een ende tsestich dess neesten dages na sunte Agathen dach virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 56
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791