Cartularia Broederschappen

Naam Engelbrecht Butken
Naam Herman van Machgeren
Naam Johan Heyden
Naam Bessel Melis'z
Datum document 18/9/1464
Regestnummer A no. 53
Beschrijving (regest) Engelbrecht Butken en Herman van Machgeren, schepenen v. Nijm. - Johan Heyden, als tinsheer, geeft consent tot den verkoop van een tins van 2 Frankische schilden, uit huizen in de Borchstraten, aan Bessel Melis'z., priester, en de gift van dien tins door B. M. aan het Heilige Kruis; ongeschonden zijn recht. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo vier ende tsestich dess neesten dages na sunte Lamberts dach episcopi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 55 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791