Cartularia Broederschappen

Naam Johan Willem'sz Venboit
Naam Johan van Groesbeeck
Naam Derick van Velar Baers
Naam Johan van Redinchaven
Naam Waltart van Doenen
Naam Heleen van Doenen
Naam Laureyns Gaert'sz.
Datum document 6/8/1444
Regestnummer B no. 17
Beschrijving (regest) Johan Venboit Willem'sz., onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan van Groesbeeck, heer tot Hoemen, burggraaf; Derick Baers van Velar en Johan van Redinchaven, schepenen aldaar. - Waltart van Doenen en Heleen, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 6 Frankische schilden, uit hun huis in de Bruederstraten, aan Laureyns Gaert'sz., "baertscheeren". Consent van W. v. D. als overtinsheer. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert vier ende viertich op sent Sixtus dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1792
Brontitel Cartularium B, Heilig Kruis
Folio 25 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1792